OPENINGSTIJDEN
Het park is elke dag geopend van zonsopgang tot zonsondergang en met de code kan iedereen zelf bepalen wanneer en hoe lang hij of zij gebruik wil maken van het park. Er zijn drie uitzonderingen:

 • Als het park verhuurd is aan groepen
 • Als er onderhoud gepleegd wordt aan het park
 • Als de weersomstandigheden zodanig zijn dat er bij gebruik mogelijk veel schade ontstaat aan het park

In al deze gevallen zal vooraf via de website en/of Social Media-kanalen zoals de Facebook-pagina van het MTB Skills Park Almere melding worden gemaakt van de sluiting van het park. Tevens zal dan op het hek een bord worden geplaatst met de melding dat het park die dag tijdelijk is gesloten.

 

TOEGANGSPROCEDURE
Met de toegangscode kun je het codeslot op het hek van het Skills Park openen. De procedure is als volgt (zie ook instructiefilm elders op de site en op de facebook-pagina van het MTB Skills Park Almere):

 • Controleer eerst of de grondpen (die het hek aan de onderzijde blokkeert) omhoog staat. Indien dat niet het geval is, schuif de zwarte knop omhoog en trek hem op de hoogste stand naar je toe.
 • Toets vervolgens de toegangscode in. Druk de knoppen rustig en diep in.
 • Draai de deurklink zo ver mogelijk naar beneden. Je hoort een duidelijke klik en de het hek gaat open
 • Via de toegangssluis kan één persoon toegang krijgen tot het park.
 • Controleer of het hek achter je in het slot valt.
 • Lees het bord met de gedragscode en gebruiksvoorwaarden en bij de ingang
 • Enjoy the ride!
 • Met de deurklink aan de binnenzijde van het hek kun je het park eenvoudig verlaten, je hoeft geen codes meer in te toetsen.

INDIVIDUELE TOEGANG
De toegang tot het park wordt verkregen via een toegangscode en een toegangspas. De code kan worden verkregen via het invullen van het formulier “Aanvraag toegangscode en toegangspas MTBSkillsPark Almere” onderaan deze pagina.

Na het volledig invullen van het formulier (controleer vooral je e-mailadres grondig!) verstuur je het formulier en krijg je binnen een uur een bevestigingsmail met de code. Print de mail uit, vul het noodnummer op het pasje in en knip het pasje uit. Eventueel zelf lamineren of plastificeren. Toon desgevraagd het pasje aan de beheerder. We voeren periodiek toegangscontroles uit en de beheerder behoudt zich het recht voor bezoekers die geen pas kunnen tonen van het park te verwijderen.

Routevignet.
De toegang tot het parkoersgedeelte Braambergen alsmede het MTB Skills Park is geregeld via een toegangshek met codeslot. De code is te vinden op het routevignet. De vignetten, die geldig zijn voor een heel kalenderjaar, zijn tegen een vergoeding van € 5,00 te verkrijgen bij het bezoekerscentrum Almeerderhout op het stadslandgoed de Kemphaan, de VVV Almere, Outdoorpark SEC Almere en bij diverse rijwielhandelaren in Almere Stad.

TOEGANG VOOR GROEPEN klik hier.

 

DONATIE
Bij het aanvragen van een toegangscode wordt gevraagd een donatie van € 5,00 per kalenderjaar over te maken op rekeningnummer NL42RABO0322820731 t.n.v. de Stichting MTB & More. Deze bijdrage wordt volledig gebruikt voor het onder van het Skills Park en voor de twee overige parkoersen die de stichting MTB & More beheert, t.w. het parkoers Almere Haven en Almere Oostvaarders.

WIJZIGING CODE
De toegangscode kan door de beheerder naar behoeven gedurende het kalenderjaar worden gewijzigd. Als de code wordt gewijzigd krijg je automatisch een mail toegestuurd met de nieuwe code. De code wordt minimaal aan het begin van elk kalenderjaar gewijzigd, waarbij tevens wordt verzocht om de gevraagde donatie voor het nieuwe kalenderjaar over te maken.MTB SkillsPark Gedragscode

Om te zorgen dat gebruikers van het park veilig kunnen mountainbiken zijn er Gedragscodes opgesteld. Deze gedragscodes gelden voor iedereen die op het park gaat mountainbiken ongeacht of men individueel of in groepen gaat mountainbiken.

De gedragscodes zijn als volgt:

 • Gebruik van parkoers alleen toegestaan op openingsdagen op de in de agenda op deze site aangegeven tijden.
 • Volg de aanwijzingen van de beheerder. De beheerder heeft het recht om bezoekers van het park te verwijderen.
 • Het fietsen op het Skills Park is volledig op eigen risico. De eigenaar/beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of persoonlijke/materiële schade ontstaan tijdens gebruik van het park.
 • Fiets alleen op de aangelegde paden.
 • Het Skills Park is alleen toegankelijk voor mountainbikes met een minimale wieldiameter van 24”.
 • Het dragen van een helm is verplicht
 • De verplichte rijrichting op het park is rechtsom (met de klok mee), tenzij met borden anders is aangegeven.
 • Rij gecontroleerd, voorkom onnodig remmen en schade aan het park.
 • Meld gebreken aan het parkoers bij info@mtbmore.nl of bij de secretaris van de stichting MTB & More, 06-15579494
 • Hou rekening met andere gebruikers.
 • Bij misbruik of vernielingen wordt aangifte gedaan.
 • Bij ongeval: bel altijd 112

Voor de toegang tot het park verkrijg je een persoonlijke toegangscode. Het openbaar publiceren op welk medium dan ook, ofwel het doorgeven van je toegangscode aan derden is niet toegestaan.
Kinderen onder 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
Indien gebruik wordt gemaakt van de zwarte piste is de aanwezigheid van een tweede persoon een voorwaarde.

Indien het park is verhuurd aan groepen, is er geen individuele toegang mogelijk. Via de agenda van deze website en de social media-kanalen van het Skills Park zal zo ruim mogelijk van te voren worden aangeven wanneer er groepsverhuur is.